محمد حسین احمدپور

نام و نام خانوادگی
محمد حسین احمدپور
پست الکترونیکی
hossein.ahmadpour۹۷۳۹@gmail.com
آدرس
[ - - - ]
شرح
کارشناسی ارشد روانشناسی
حیطه کاری:نوروفیدبک وبایوفیدبک
رفتار درمانی کودکان واختلالات یادگیری کودکان
درمان اختلالات خواب، شب ادراری وناخن جویدن
بازی درمانی کودکان
درمان اضطراب وافسردگی بارویکرد درمان شناختی - رفتاری