الهام بهادری

نام و نام خانوادگی
الهام بهادری
پست الکترونیکی
elham.bahadori@gmail.com
آدرس
[ - - - ]
شرح
کارشناسی ارشد روانشناسی - عضو سازمان نظام روانشناسی و مشاوره ایران
حیطه کاری: ارزیابی شخصیت،هوش و حافظه
مشاوره پیش از ازدواج و زوج درمانی

روش های شبه علمی ابتدایی در ارزیابی شخصیت

 یکشنبه ۱۱ شهریور ۱۳۹۷ - ۱۸:۰۴

روش های شبه علمی ابتدایی در ارزیابی شخصیت
در گذشته این افراد بودند که تصمیمات فردی را اتخاذ می کردند، با چه کسی ازدواج باید کرد، چه کسی کار کند و چه کسی بجنگد. در سال‌های اخیر جامعه شناسی و روان شناسی تکاملی بیان می‌کنند که این تصمیمات مبتنی بر افراد قدرتمند و تعیین کننده هستند که ما به آنها پاسخگو هستیم یا حساب می بریم... ادامه مطلب


ازمون های شخصیت

 شنبه ۳ شهریور ۱۳۹۷ - ۲۱:۲۰

 

روش های شبه علمی ابتدایی در ارزیابی شخصیت

در گذشته این افراد بودند که تصمیمات فردی را اتخاذ می کردند، با چه کسی ازدواج باید کرد، چه کسی کار کند و چه کسی بجنگد. در سال‌های اخیر جامعه شناسی و روان شناسی تکاملی بیان می‌کنند که این تصمیمات مبتنی بر افراد قدرتمند و تعیین کننده هستند که ما به آنها پاسخگو هستیم یا حساب... ادامه مطلب


سنجش و ارزیابی هوش و حافظه

 یکشنبه ۲۱ مرداد ۱۳۹۷ - ۱۴:۴۸

 معرفی آزمون وکسلر

 
وکسلر هوش را «گنجایش فرد برای درک و فهم و فائق شدن بر محیط اطراف خویش» تعریف می­کند و هر سه مقیاس خود را در راستای این تعریف به وجود آورده است. دیوید وکسلر، تهیه کننده سه مجموعه­ ی آزمون انفرادی برای گروه­های مختلف سنی است.  هر سه مقیاس نه تنها بهره هوشی کلی... ادامه مطلب