خلاصه ی جلسات درمان

سه شنبه ۷ مرداد ۱۳۹۹ - ۱۸:۵۱

 مراجعان عزیز خلاصه مطالبی که در جلسات درمان با مراجعان مبتلا به اختلال وسواس کار می شود در متن زیر آورده شده توجه نمائید تعداد جلسات تقریبی بوده و بسته به شدت مشکلات مراجع و میزان همکاری و انگیزه مراجعان تغییر می کند. در ضمن این یک روش درمانی جدید تحت عنوان درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد می باشد و درمانگر ممکن است از روش های دیگری مثل درمان شناختی رفتاری نیز استفاده کند یعنی با توجه به مشکلات افراد درمانگر تصمیم می گیرد که از کدام روش رواندرمانی استفاده کند.

جلسه ی اول  و دوم
تمرکز جلسه ی اول روی موارد زیر می باشد: 
۱- معرفی کار 
۲- توضیح در مورد رازداری درمانگر و محرمانه بودن اطلاعات مربوط به درمان جو 
۳- شرکت در جلسات درمانی
۴- ارزیابی کلی اختلال وسواس فکری- عملی
۵- توضیح در مورد ناامیدی خلاق 
استعاره انسانی درچاه
استعاره طناب کشی باغول
جلسه ی سوم 
تمرکز جلسه ی سوم روی موارد زیر می باشد: 
۱- ارزیابی کارکرد درمان جو 
۲- بررسی واکنش های درمان جو به جلسه قبل 
۳- بررسی تکلیف درمان جو 
۴- کنترل مسئله هست و روشی برای حل مسئله نیست
تمرین کیک شکلاتی
استعاره دستگاه حساس
تمرین سرکوب و ضد سرکوب
مثال استخر و توپ 
جلسه ی چهارم و پنجم
۱- ارزیابی کارکرد درمان جو
۲- بررسی تجارب حاصل شده در جلسه قبل 
۳- بررسی تکلیف درمان جو و تعهد رفتاری وی
۴- معرفی خود به عنوان بافتار و گسلش
۵- توضیح در مورد گسلش
۶- تکلیف درمان جو
۷- تمرین تعهد رفتاری 
تمرین ذهن شما دوست شما نیست
تمرین شیر شیر
استعاره اتوبوس
تمرین تشکر از ذهن
برگ شناور روی آب
بادکنک ها و نخ ها
جلسه ی ششم و هفتم
تمرکز جلسات هفتم و هشتم روی موارد زیر است: 
۱- ارزیابی کارکرد درمان جو
۲- بررسی واکنش های درمان جو نسبت به جلسه قبلی درمان 
۳- بررسی تکلیف درمان جو 
۴- معرفی توجه آگاهی 
تمرین های توجه آگاهی
تمرین تنفس
تمرین حواس پنجگانه
گسترش تمرین های توجه آگاهی به فعالیت های روزانه
جلسه ی نهم تا یازده
۱-بازبینی تکلیف
۲-مدیریت موفقیت
مثال گدایی در میهمانی
۳-مدیریت شکست
استعاره باغبانی
۴-تعهد رفتاری و اقدام پای بندانه
جلسه۱۲
۱-خلاصه کردن موانع تمایل
۲-خلاصه رهنمودهای زندگی ارزشمندانه
۳-انتخاب مسیر ارزشمندانه
۴-اقدام کردن
۵-زندگی بعد از درمان
 
تهیه و تنظیم:دکتر سید مهدی حسینی
متخصص روانشناسی
 
 
 
 
فایل های ضمیمه
خلاصه ی جلسات درمان وسواس.pdf [ حجم فایل: ۱۱۹ کیلو بایت ] [ دفعات دانلود: ۳۰۵ ]

دکتر سید مهدی حسینی

نام و نام خانوادگی
دکتر سید مهدی حسینی
پست الکترونیکی
sayedmehdi.hosseini@gmail.com
آدرس
[ - - - ]
شرح
دکتری تخصصی روانشناسی - عضو هیئت علمی گروه روانشناسی موسسه آموزش عالی فاطمیه(س) شیراز
حیطه تخصصی: وسواس و اختلالات مربوط به آن
رویکرد درمانی: درمان شناختی- رفتاری،درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد،