درباره ما

دکتر سعید فروزش متخصص اعصاب و روان

برای ارتباط با این مرکز می توانید در روزهای شنبه تا چهارشنبه (صبح، عصر) به مطب شخصی اینجانب مراجعه بفرمایید. قابل توجه  این که پذیرش با وقت قبلی صورت می گیرد.